โปรแกรมถอดสแควรูทรากที่ N (Radicals Nth Root)

 
ตัวอย่าง ต้องการถอดสแควรูท 100(จำนวนจริง) ที่รากที่ 2
 
จำนวนจริง
รากที่
 
 
 
ค่าสแควรูท  
 


วิธีหาค่าของสแควร์รูทจากโปรแกรม

จำนวนจริง คือ ค่าที่ต้องการหา
รากที่ คือ รากของสแควร์รูทที่ต้องการหา

ตัวอย่าง ต้องการหาค่าสแควร์รูทรากที่2 ของ 434
ดังนั้น จำนวนจริง คือ 434
รากที่ คือ 2
ได้ผลลัพธ์จากโปรแกรม คือ 20.83266665599966