เครื่องคิดเลขพื้นฐาน


เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ออนไลน์ Click ที่นี่ (คาสิโอ casio)


จากเว็บมาสเตอร์ เครื่องคิดเลข

โปรแกรมเครื่องคิดเลข สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การถอดสแควรูท, หาค่าตรีโกนมิต, เลขยกกำลัง, แปลงเลขฐานสิบฐานสอง, คำนวณภาษี, คำนวณสินเชื่อ, คำนวณเกรดเฉลี่ย, การแปลงค่า, การหาคำตอบของสมาการโจทย์ต่างๆ และยังมีอีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้โดยเลือกเมนูที่ต้องการ โปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน

จุดประสงค์หลักของทางเว็บไซต์ kidlek.com ที่ได้จัดทำโปรแกรมเครื่องคิดเลขออนไลน์ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องคิดเลข และสำหรับท่านที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบคำตอบที่ได้จากการทำโจทย์ อย่างไรก็ดีหากใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณแล้วควรจะเข้าใจหลักการคำนวณ รู้จักที่มาที่ไปของคำตอบ และกระบวนการแก้ไขคำตอบ หากวันนึงขาดเครื่องมือในการคำนวณท่านก็ยังสามารถคำนวณด้วยตัวเองได้ ทางเราจึงได้เพิ่มข้อมูลหลักการคิด ตัวอย่างไว้ด้านท้ายโปรแกรมคำนวณของแต่ละโปรแกรมเท่าที่จะหาข้อมูลมาประกอบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราไม่ได้จัดทำมาเพื่อการค้า โปรแกรมหรือบริการทุกอย่างบนเว็บไซต์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

ฟรี เครื่องคิดเลข ออนไลน์ !!
เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพื่อการคำนวณที่ต้องการความแม่นยำสูงและถูกต้องต้อง ควรใช้ในการคำนวณจะดีกว่า โดยเฉพาะด้าน วิศวะ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ก็ล้วนจำเป็นต้องใช้เพื่อความแม่นยำทั้งนั้น

ประวัติย่อๆ เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลข หรือที่เรียกกันว่าเครื่องคำนวณเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการคำนวณคณิตศาสตร์ มีขนาดเล็ก และใหญ่ตามความเหมาะสมของการใช้งาน และราคาก็ไม่แพงมากนัก เมื่อ ค.ศ. 1960 ได้มีการผลิตเป็นเครื่องแรก และมีการผลิตขึ้นใน ค.ศ. 1970 มีลักษณะขนาดเล็กเท่ากระเป๋า และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

Sponsorship with KreditOhneSchufa.com