โปรแกรมคำนวณค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย)

Weight (kg)
Height (cm)

 

BMI (kcal)
ระดับเกณฑ์

ค่าดัชนีมวลกาย หรือ ค่า BMI (Body Mass Index) เป็นค่าอัตราส่วนระหว่างความสูงและน้ำหนักของผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุ 20 ขึ้นไป ซึ่งค่าดัชนีมวลกายสามารถดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ เพราะโรคอ้วน จะมีภาวะการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น และผู้ที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปหรือผอมต่ำกว่าเกณฑ์ ก็สามารถเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้เช่นกัน

การคำนวณ
Body Mass Index (BMI) : ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(kg) / ความสูง2(cm)

ประเมินดัชนีมวลกายมาตรฐานคนเอเชีย

BMI
เกณฑ์
ภาวะเสี่ยง
< 18.5
น้ำหนักน้อย
มากกว่าคนปกติ
18.5-22.9
ปกติ
ปกติ
23-24.9
อ้วนระดับ 1
ภาวะเสี่ยงระดับ 1
25-29.9
อ้วนระดับ 2
ภาวะเสี่ยงระดับ 2
>= 30
อ้วนระดับ 3
ภาวะเสี่ยงระดับ 3

คำแนะนำ
ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่และออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาพดี