โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์

ต้องการหาค่า
จำนวนที่เป็นเศษ
จำนวนที่เป็นส่วน
เปอร์เซ็นต์ %
 

รูปแบบการคำนวณ N / D = P

N = จำนวนที่เป็นเศษ (Numerator), D = จำนวนที่เป็นส่วน (Denominator), P = เปอร์เซ็นต์ (Percentage)

ตัวอย่าง

มีลูกแกะสีขาว 30 ตัว จากลูกแกะทั้งหมด 150 ตัว ลูกแกะสีขาวมีกี่เปอร์เซ็นต์จากลูกแกะทั้งหมด

วิธีคำนวณ จาก N / D = P

                     ลูกแกะสีขาว = N, ลูกแกะทั้งหมด = D

                    จะได้ 30 / 150 = 20 เปอร์เซ็นต์

                    ลูกแกะสีขาวมี 20 เปอร์เซ็นต์จากลูกแกะทั้งหมด