โปรแกรมแปลงโค้ดสี

ใส่ค่าสี เช่น #ff0000, rgb(255, 0, 0), red