โปรแกรมคํานวณสินเชื่อค่างวดรถ

ราคารถ บาท
เงินดาวน์ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี %
ระยะเวลากู้
 
 
ค่างวดต่อเดือน บาท
เงินดาวน์ %
ยอดจัดไฟแนนซ์ บาท


ราคารถ คือ จำนวนราคาเต็มของรยนต์
เงินดาวน์ คือ เงินที่ผู้ซื้อจะออกเองบางส่วน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี คือ ดอกเบี้ยต่อปีของยอดจัดไฟแนนซ์ ซึ่งมีค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับผู้รับจัด
ระยะเวลากู้ คือ จำนวนงวดในการผ่อนชำระ หรือจำนวนเดือน
ค่างวดต่อเดือน คือ จำนวนเงินที่ต้องผ่อนให้กับไฟแนนซ์ในแต่ละเดือนจนกว่าจะครบระยะเวลากู้
เงินดาวน์ % คือ เปอร์เซนต์เงินที่ผู้ซื้อจะออกบางส่วน
ยอดจัดไฟแนนซ์ คือ จำนวนเงินที่กู้

*ตัวเลขจากการคำนวณคือค่าประมาณเพื่อช่วยให้ท่าพิจารณาเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้